Pirkt vai izmantot līzingu?

Visi jautājumi, kādus esat uzdevuši sev par pilna servisa operatīvo līzingu.


Ja uzņēmumam automašīna pieder, tā tiek uzskaitīta bilancē kā pamatlīdzekļi. Ja uzņēmums automašīnu iegādājas uz kredīta, tās finansējums tiek uzskaitīts bilancē kā pasīvs, bet procentu maksājumi tiek uzskaitīti kā finanšu izdevumi.

Ja izmanto ALD Automotive pilna servisa operatīvo līzingu, uzņēmumam automašīna nepieder – tas to nomā, tādējādi uzņēmuma bilancē netiek uzskaitīts finansējums.

Jūsu automašīnas tiks uzturētas labā stāvoklī, un risks, ka tās var sabojāties un traucēt jūsu uzņēmuma darbu būs samazināts līdz minimumam.
Turklāt jums vairs nav jāuztraucas par lietoto automašīnu pārdošanu.