Uzturēšana

Apkope un remonts

Princips:

Ja izmantojat ALD Automotive pakalpojumus, jūsu automašīnas apkopes veiks pie ražotāja pilnvarotiem pārstāvjiem atbilstoši katras automašīnas vajadzībām un par izdevīgām cenām.

 Jūsu darbiniekiem vienkārši jāuzrāda ALD Automotive Klienta Karte, lai iegūtu visas apkopes pakalpojumu priekšrocības:
- Regulāras automašīnas apkopes: apkopes un pārbaudes saskaņā ar ražotāja noteiktajiem grafikiem, tai skaitā eļļas, akumulatoru, spuldžu un logu tīrītāju nomaiņa,
- Iekļauti mehāniskie remonti: nekādu ierobežojumu attiecībā uz izmaksām, remontu skaitu vai biežumu, ja automašīna tiek izmantota normālos apstākļos,
- ikgadējo tehnisko apskašu garantija: apskates un saistīto remontu izmaksas.

 Priekšrocības:

- Jūsu darbiniekiem nav jāmaksā nauda iepriekš, un viņi var izvēlēties vēlamo ALD Automotive sadarbības servisu, kas ietilpst ražotāja pilnvaroto servisu tīklā, lai tur veiktu automašīnas apkopes. 
- ALD Automotive  saņem visus rēķinus  un veic visus maksājumus.
- Tehniskie speciālisti organizē, saskaņo un pārrauga veiktās apkopes, pārbaudot, vai remonts patiešām vajadzīgs (izmaksu kontrole) un, ka tas tiek veikts par iespējami labāko cenu.