Pārdošana un atgriezeniskais līzings

Pārdošanas un atgriezeniskā līzinga risinājums ļauj ērti nodot autoparka vadību ārpakalpojuma sniedzējam

Jums šobrīd pieder autoparks, pats uzņēmums veic tā vadību. ALD Automotive var nopirkt jūsu automašīnas un tad nodot tās atpakaļ līzingā jums, lai jūs varētu izmantot ALD Automotive pakalpojumu un līzinga līguma priekšrocības.


ALD Automotive var nopirkt daļu vai visu jūsu autoparku un nodot to līzingā jums uz noteiktu laiku un nobraukumu. Pēc līguma termiņa beigām jūsu autoparku atjaunos ar jauniem līzingā nodotiem transportlīdzekļiem.

Līgumā par fiksētu mēneša maksu ietilpst:
- Jūsu esošās automašīnas – pēc tam, kad mēs tās esam pārņēmuši īpašumā

- uz noteiktu laiku un nobraukumu,- Ar automašīnas lietošanu saistītie pakalpojumi, piemēram, apkopes, palīdzība…
- Pēc noteiktā laika automašīna tiek nomainīta pret jaunu.

Kad automašīnas pārņemtas mūsu īpašumā, tās pilnībā pārvalda ALD Automotive līdz pat autoparka atjaunošanai un veco mašīnu tālākpārdošanai: 
- Līguma beigās tiek noteikta atlikusī automašīnas vērtība pārdošanai
- ALD Automotive līguma beigās uzņemas automašīnas pārdošanas risku
- Jums ir iespējams līguma darbības beigās nopirkt automašīnu– to var nopirkt tās vadītājs vai kāds cits darbinieks

Jūsu priekšrocības:

- Jūs varat ērti pāriet no pašiem piederoša autoparka, kas pašiem jāuztur, uz pilna servisa līzinga izmantošanu, ne brīdi neapturot automašīnu izmantošanu,
- Samazinās automašīnu lietošanas pārtraukumi, jūs iegūstat likviditāti un autoparka izmaksas ir fiksētas,

- Jūs varat pilnībā pievērsties savai pamatdarbībai.