Analīzes risinājumi

ALD Automotive pakalpojumi palīdz analizēt un optimizēt jūsu autoparku

Mēs atrodam pareizo risinājumu kopīgi, izmantojot mūsu automašīnu politikas ieteikumus, mēs optimizējam jūsu autoparka izmaksas, izmantojot mūsu kopējo īpašuma izmaksu analīzi, un mēs nosakām jūsu autoparka oglekļa izmešu apjomu.

- Automašīnu politikas ieteikumi

 ALD Automotive noteiks vispiemērotākās automašīnas saskaņā ar jūsu individuālajām prasībām.

Tā kā katrs klients ir unikāls, arī katrs autoparks, vai tajā būtu viena vai tūkstoš automašīnu, arī ir unikāls.

ALD Automotive nodrošinās individuāli izvēlētas optimālās automašīnas katrai autovadītāju grupai atbilstoši jūsu prasībām un saskaņā ar automašīnas izmantošanas nolūkiem, gada nobraukumu, braukšanas apstākļiem un vides saudzēšanas prasībām.

Precīzi izprotot jūsu vajadzības, jūs pamanīsit, ka īpaši veidotais autoparks nozīmē budžeta ietaupījumus.

- KĪI analīze

Mūsu kopējo īpašuma izmaksu analīzes pieeja ir vislabākā konsultēšanas pieeja, kas ļauj noteikt un labāk pārvaldīt jūsu autoparka patiesās izmaksas.

Kādas ir jūsu autoparka kopējās izmaksas? Ieskaitot nodokļus, degvielu, apdrošināšanu, sodanaudas, remontus, iekšējo vadību?

KĪI noteikšana ir sarežģīts uzdevums, kas būtu jāizpilda katram autoparka vadītājam. Kad KĪI aprēķinātas, var salīdzināt un pārraudzīt izmaksas uz kilometru dažādām automašīnām, reģionos, struktūrvienībās.

Autovadītāju apzinība, uzlabots braukšanas stils, pareizā transportlīdzekļa izvēle var nekavējoties samazināt KĪI.

- Oglekļa izmešu apjoms

ALD Automotive palīdzēs precīzi noteikt jūsu autoparka oglekļa izmešu apjomus... un vēl daudz ko citu.

Globālā sasilšana ir pastāvošs fakts, un arī individuālā līmenī var veikt pasākumus, lai samazinātu siltumnīcas gāzu emisiju.
Ņemot vērā autoparka modeli, nobraukumu un braukšanas stilu, ALD Automotive izmēra jūsu autoparka oglekļa izmešu apjomu, arī katrai automašīnai. Pēc tam jūs varēsit izvēlēties, kā samazināt autoparka CO2 emisijas, ieviešot pārbaudītu pasākumu kopumu.

Tā kā CO2 nav vienīgā ar dabas saudzēšanu saistītā problēma, ALD Automotive mēra arī degvielas patēriņu, NOx un daļiņu emisijas, lai palīdzētu jums izvēlēties automašīnas ar domu par vides saudzēšanu.

Tādi pasākumi kā autovadītāju apzinība, uzlabots braukšanas stils, pareizā transportlīdzekļa izvēle var nekavējoties samazināt KĪI.