ISO 9001 sertifikāts

SIA ALD Automotive ir ieguvusi jaunāko ISO 9001:2015 kvalitātes vadības sistēmas sertifikātu

Kopš 2014.gada 20.oktobra SIA ALD Automotive kvalitātes vadības sistēma ir sertificēta atbilstoši ISO 9001: 2008 prasībām, ko apliecina Bureau Veritas Latvia izsniegtais sertifikāts.

Kopš 2017.gada 20.oktobra mūsu ISO 9001 standarta sertifikācija ir atjaunota no ISO 9001:2008 uz jauno ISO 9001:2015 standartu.

ISO 9001 ir pasaulē visplašāk atzītais kvalitātes vadības standarts, kas palīdz uzņēmumiem nodrošināt kvalitatīvus, klientu vēlmēm un normatīvo aktu prasībām atbilstošus pakalpojumus.

Atbilstoši ISO 9001:2015 atkārtotas sertificēšanas procesam ALD Automotive SIA veica stingru biznesa procesu, kā arī pakalpojumu kvalitātes auditu.

Kā iepriekš ISO 9001:2008 sertificēta organizācija, mēs esam veiksmīgi pabeiguši pāreju uz 2015. gada pārskatīto standartu gandrīz vienu pilnu gadu pirms noteiktā termiņa. Sasniedzot šo sertifikācijas līmeni, mēs turpinām demonstrēt mūsu spējas un vēlmi nodrošināt efektīvu kvalitātes vadības sistēmu, vienlaikus pilnveidojot mūsu produktus un pakalpojumus, kā arī mūsu iekšējos procesus.

Sertifikāts izsniegts šādās SIA ALD Automotive darbības sfērās: pilna servisa auto līzings un autoparku pārvaldība.

Sertifikāta kopija ir apskatāma nospiežot uz zemāk redzamo Bureau Veritas logo: