ALD Bluefleet vidi saudzējošs autoparks

ALD Bluefleet programma atbalsta mūsu apņemšanās attiecībā uz vides saudzēšanu

Tā kā esam starptautisks uzņēmums, kas saistīts ar transportlīdzekļiem, mūsu atbildība ir ik dienas rīkoties, lai uzlabotu jūsu autoparku un ierobežotu degvielas patēriņu un CO2 izmešu apjomu.


ALD Automotive apņemšanās attīstīties ilgtspējīgi nozīmē, ka mēs atbalstām un veicinām ekoloģiski atbildīgu automašīnu politiku ieviešanu:
- Piedāvājot pilnīgu jūsu autoparka diagnostiku, lai noteiktu tās jomas, kuras var optimizēt gan ekoloģijas, gan ekonomijas ziņā;

Kad ieviesti šie operatīvie pasākumi, ALD Automotive kā savas vides politikas sastāvdaļu piedāvā tiem klientiem, kam tas interesē, kompensēt autoparku radītos CO2 izmešus, piedaloties dažādās apmežošanas programmās Francijā.