Paziņojums par biroja adreses maiņu

Dārgie klienti, piegādātāji un sadarbības partneri, ar šo informējam, ka ar 2022. gada 1. janvāri SIA ALD Automotive pārceļas uz jaunām telpām biroju kompleksā Bussiness Garden Rīga, kas atrodas:

Malduguņu iela 2 (A korpuss), Mārupe,
Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167, Latvija

Lūdzam Jūsu sistēmās atjaunināt informāciju par mūsu uzņēmumu un turpmāk jauno adresi izmantot gan komunikācijā ar ALD Automotive, gan rēķinos un citos dokumentos, kas adresēti ALD Automotive.