LĪGUMU VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

ALDpictoManager_B

Operatīvā līzinga (nomas) līguma vispārējie noteikumi juridiskām personām

Spēkā no 01.12.2020.

Operatīvā līzinga (nomas) līguma Vispārējie noteikumi v.9

Spēkā no 09.06.2021.

Operatīvā līzinga (nomas) līguma Vispārējie noteikumi v.10

Operatīvā līzinga (nomas) līguma vispārējie noteikumi fiziskām personām

Spēkā no 01.07.2021.

Operatīvā līzinga (nomas) līguma vispārējie noteikumi fiziskām personām v.2

ALD FLEX nomas līguma vispārējie noteikumi juridiskām personām

Spēkā no 07.05.2021.

ALD FLEX nomas līguma vispārējie noteikumi v.1