OPERATĪVĀ LĪZINGA (NOMAS) LĪGUMA VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

Operatīvā līzinga (nomas) līguma Vispārējie noteikumi juridiskām personām