KONTAKTI

Klientu apkalpošana
Tel.: + 371 677 833 88
E-pasts: service.lv@aldautomotive.com 

Māris Rozenšteins
Pārdošanas vadītājs
Tel.: + 371 67 783 374
E-pasts: maris.rozensteins@aldautomotive.com 

Aigars Stankevičs
Pārdošanas vadītājs
Tel.: +371 67 783 389
E-pasts: aigars.stankevics@aldautomotive.com 

 

Uzņēmuma rekvizīti

Nosaukums:             
Adrese:
Reģ.Nr:
PVN Nr.:
Banka:
SWIFT kods:
Konta Nr.:
Telefons:
E-pasts:
SIA ALD Automotive
Malduguņu iela 2, Mārupe, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167, Latvija
50003825931
LV50003825931
Luminor Bank AS
RIKOLV2X 
LV62RIKO0000080849168
+371 677 833 77
info.lv@aldautomotive.com 

Sūdzības

Lūdzam izmantot mūsu saziņas formu vai sūtīt e-pastu uz service.lv@aldautomotive.com 

Ārpustiesas strīdu risināšana

Strīdu ārpustiesas risināšanai fiziskās personas (patērētāji) var vērsties Patērētāju strīdu risināšanas komisijā, kas ir neatkarīga koleģiāla lēmējinstitūcija, kas, pamatojoties uz patērētāja iesniegumu, risina strīdu starp patērētāju un pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju.

Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisija
Rīga, Brīvības iela 55, LV-1010
Tālr.: +371 65 452 554
E-pasts: ptac@ptac.gov.lv 
Mājas lapa: https://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0