Tehniskā apskate

Tehniskā apskate

  • ALD Automotive Jums savlaicīgi atgādinās par tehniskās apskates datumu un tās veikšanas kārtību.
  • Lūdzam ievērot tehniskās apskates  termiņus! Apskati iespējams veikt jebkurā CSDD reģionālajā nodaļā visā Latvijā.
  • Ja tehnisko  apskati  plānojat  veikt ievērojami ātrāk par noteikto termiņu, lūdzam par to paziņot ALD Automotive!
 
Pie Tehniskās apskates veicamie maksājumi:
  • Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis - apmaksu veic ALD Automotive pirms došanās uz apskati
  • Maksa par tehnisko apskati - apmaksu veic ALD Automotive pēc apskates veikšanas (saskaņā ar ALD Automotive un CSDD savstarpējo vienošanos par pēcapmaksu)
  • Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis - apmaksu veic ALD Automotive vai klients pirms tehniskās apskates (atkarībā no nomas līguma nosacījumiem)
  • Soda naudas (ja tādas ir) - apmaksu veic klients pirms tehniskās apskates

 

Svarīgi!
Pirms tehniskās apskates veikšanas lūdzam pārliecināties, vai Jūsu uzņēmuma turējumā esošajām automašīnām (ne tikai konkrētajai automašīnai) nav neapmaksātu sodu ar jau pagājušu apmaksas termiņu. Ja šādi sodi eksistē, apskati iziet nebūs iespējams, pirms sodi nav apmaksāti. Informāciju par sodiem iespējams uzzināt CSDD e-pakalpojumos vai zvanot uz CSDD maksas tālruni 90004099.