Tehniskā apkope un remontdarbi

Tehniskā apkope un remontdarbi

 • Lūdzu, pārliecinieties, ka regulārā tehniskā apkope tiek veikta saskaņā ar ražotāja noteikumiem
 • Apkopes un remontdarbus veic tikai autorizēts pakalpojumu sniedzējs, kuru apstiprinājis ALD Automotive. Lūdzam pārliecināties, ka visas veiktās apkopes tiek reģistrētas automašīnas servisa grāmatiņā
 • Tehniskās apkopes un remontdarbi, kas saistīti ar automašīnas garantijas saglabāšanu, veicami tikai konkrētās automašīnas markas autorizētajos dīlera servisa centros
 • Remontdarbus, kas nav saistīti ar automašīnas garantijas saglabāšanu (piemēram, spuldzīšu, slotiņu maiņa, tehnisko šķidrumu papildināšana), iespējams veikt arī citos servisa centros, kas apstiprināti kā ALD Automotive sadarbības partneri
 •  ALD Automotive apstiprināto sadarbības partneru saraksts atrodams sadaļā Sadarbības partneri un My ALD mobilajā lietotnē
 • Lai pieteiktu apkopi vai remontu, zvaniet ALD Automotive vai uz attiecīgo servisa centru

 Svarīgi!

 • Ieteicamās starpapkopes, kuras ražotājs nav noteicis kā obligātas, nav iekļautas ikmēneša nomas maksājumā
 • Mēs novērtējam Jūsu centienus parūpēties par automašīnu, regulāri to tīrot, pārbaudot eļļas un citu tehnisko šķidrumu līmeni
 • Mēs novērtējam arī to, ja Jūs automašīnā nesmēķējat

 

 Klienta karte

 • Ar ALD Automotive izsniegto klienta karti mūsu sadarbības partneri Jūs atpazīs kā ALD Automotive klientu, tāpēc lūdzam to vienmēr ņemt līdzi
 • Rēķini par saņemtajiem pakalpojumiem un veiktajiem pirkumiem tiks nosūtīti ALD Automotive

  2022_08_ALD_EL_klienta-karte_LV

 Svarīgi!

 • Lūdzu, uzrādiet klienta karti pakalpojumu sniedzējam pirms darbu uzsākšanas!
 • ALD Automotive neapmaksā rēķinus par darbiem, kas nav veikti pie apstiprināta sadarbības partnera