Apdrošināšana

Apdrošināšana

Automašīnai, kuru Jūs lietojat, ir:

 • OCTA polise (sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana);
 • KASKO polise (brīvprātīgā sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana).

 

OCTA apdrošināšana paredz transportlīdzekļa īpašnieka vai tiesīga lietotāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par ceļu satiksmes negadījumā nodarītiem zaudējumiem trešajai personai, t.i., OCTA atlīdzina zaudējumus, ja transportlīdzekļa vadītājam gadījies tos nodarīt apkārtējiem cilvēkiem vai to mantai.


KASKO apdrošināšana sedz šādus riskus:

 • bojājumus, kas radušies pēc sadursmes ar citu transportlīdzekli vai šķērsli;
 • kustībā esoša transportlīdzekļa apgāšanos, krišanu (no tilta u. tml.);
 • uzbraukšanu gājējam vai dzīvniekam;
 • ugunsgrēku, eksploziju;
 • dabas stihiju iedarbību (vētra, plūdi, zibens, krusa, zemestrīce, lavīnas, zemes nogruvumi);
 • dažādu priekšmetu uzkrišanu;
 • trešo personu prettiesisku rīcību;
 • zādzību, laupīšanu, ielaušanos, apzagšanu.

 

Svarīgi!

 • Lūdzam iepazīties ar KASKO apdrošināšanas noteikumiem!
 • Neatstājiet automašīnas dokumentus un vērtīgus priekšmetus automašīnā un glabājiet automašīnas atslēgas drošā vietā!