Vispārējie automašīnas lietošanas noteikumi

Automašīna ir jālieto saskaņā ar ražotāja instrukcijām un norādījumiem. Automašīnu nedrīkst lietot braukšanai, kas var samazināt automašīnas vērtību vairāk nekā normāls nolietojums.

 

Automašīnu NAV atļauts lietot:

 • braukšanas apmācībai vai kurjera pakalpojumu sniegšanai;
 • piekabes, treilera vai tamlīdzīga objekta vilkšanai komerciālos nolūkos;
 • ātrumsacensībās vai cita veida sacensībās;
 • ārpus Eiropas Ekonomikas Zonas (EEZ) bez iepriekšējas rakstiskas ALD Automotive piekrišanas;
 • iznomāšanai, apakšnomai vai jebkāda veida pasažieru komercpārvadājumiem, kā arī citu veidu pakalpojumiem;
 • jebkāda veida prettiesiskās darbībās.
   

Nomas maksa IETVER (ja līgumā nav norādīts citādi):

 • līguma termiņa laikā paredzēto nobraukumu;
 • regulārās obligātās tehniskās apkopes;
 • remontdarbus, kas saistīti ar automašīnas normālu nolietojumu;
 • vasaras un ziemas riepas, kā arī to glabāšanu un nomaiņu;
 • apdrošināšanas maksājumus par automašīnu;
 • visus ar likumu noteiktos nodokļus un nodevas, kas saistīti ar automašīnu.
   

Nomas maksa NEIETVER:

 • degvielu un auto preces;
 • auto mazgāšanu un tīrīšanu;
 • papildus aprīkojuma uzstādīšanu, noņemšanu un labošanu;
 • izdevumus par bojājumiem ārpus normāla nolietojuma (skat. Automašīnas atgriešanas rokasgrāmatu);
 • soda naudas un naudas sodus;
 • logu mazgāšanas šķidrumu;
 • apdrošināšanas pašrisku.