SODA NAUDAS

Automašīnas vadītājam ir jāsedz visi izdevumi, kas saistīti ar atļautā ātruma pārsniegšanu, automašīnas novietošanu neatļautā vietā u.tml.

Ja soda nauda nav nomaksāta notektajā termiņā, un to apmaksā ALD Automotive, šīs izmaksas tiks iekļautas kārtējā nomas rēķinā, pieskaitot administrēšanas pakalpojuma izmaksas saskaņā ar aktuālo cenrādi.