Dažādi apdrošināšanas gadījumi un ieteicamā rīcība

Lūdzam informēt Ceļu policiju, zvanot uz 112, no notikuma vietas sekojošos gadījumos

 1. Ja  iestājies kāds no nosacījumiem, kad nedrīkst aizpildīt saskaņoto paziņojumu
 2. Ja konstatējat, ka automašīnai ir radies bojājums (skrāpējums, bukte, u.tml. defekts, kas  radies no citas nezināmas automašīnas vai personas darbības)
 3. Ja esat uzbraucis šķērslim, kā rezultātā ir bojāta trešās personas manta
 4. Ja ir notikusi trešās personas ļaunprātīga rīcība, piemēram:
  • Zādzība  (automašīna,  detaļa  vai aprīkojums (spoguļi, dekoratīvās disku uzlikas, radio, manta) u.tml.)
  • Automašīnas tīšs bojājums (sadurtas riepas, izsists stikls, skrāpējums ar naglu u.tml.)
  • Nolauzts spogulis vai cita automašīnas detaļa
 5. Ja  automašīnai  bojājumu  radījusi  cita  automašīna,  kura  ir  aizbraukusi no notikuma vietas, bet esat piefiksējis šīs automašīnas numuru vai zināt vainīgo personu
 6. Ja  automašīnai  ir  uzkritis sniegs, ledus vai kāds cits priekšmets no blakus esošas ēkas
 7. Ja  pēc  negadījuma  automašīna  nevar turpināt ceļu (arī tādos gadījumos, ja nav iesaistīta cita automašīna)
 8. Ja ir notikusi sadursme ar meža dzīvnieku
   

Pēc negadījuma reģistrēšanas policijā lūdzam informēt ALD Automotive 3 darba dienu laikā!


Lūdzam uzreiz sazināties ar ALD Automotive sekojošos gadījumos (nav nepieciešams informēt policiju):

 1. Ja radies bojājumu vējstiklā no akmens atsituma
 2. Ja esat  radījis automašīnai defektu, piemēram, uzbraucot šķērslim (stabam, apmalei, akmenim u.c.), un nav bojāta trešo personu manta
 3. Ja  esat  pazaudējis  dubļu  sargu,  dekoratīvo  disku,  konstatējis  aizsargplastmasas bojājumu u.tml. defektus.

Ja neesat pārliecināts vai nezināt, kā rīkoties konkrētajā situācijā, lūdzam nekavējoties sazināties ar ALD Automotive!