Automašīnas atgriešana

Operatīvā līzinga (nomas) līguma termiņa beigās nomas automašīna ir jāatgriež ALD Automotive.

Lūdzam iepazīties ar Automašīnas atgriešanas rokasgrāmatu, kurā Jūs atradīsiet automašīnas atgriešanas procesa detalizētu aprakstu un skaidras vadlīnijas, saskaņā ar kurām tiks novērtēta Jūsu uzņēmuma automašīna atgriešanas brīdī.  

Pirms nomas līguma termiņa beigām Jūs saņemsiet paziņojumu no ALD Automotive ar informāciju par automašīnas atgriešanas vietu. Pēc paziņojuma saņemšanas lūdzam sazināties ar mūsu pārstāvi, lai vienotos par precīzu atgriešanas datumu un laiku.

Automašīnas atgriešanas brīdī ALD Automotive pilnvarotie eksperti veic sākotnējo automašīnas apskati. Apskate tiek dokumentēta un visi bojājumi fiksēti fotogrāfijās. 

Eksperts sastāda automašīnas sākotnējās apskates aktu, kuru abas puses apstiprina ar saviem parakstiem. Apskates aktā tiek fiksēts:  

 • automašīnas atgriešanas datums;
 • automašīnas nobraukums;
 • automašīnas vizuālais stāvoklis;
 • riepu stāvoklis;
 • dokumentācijas, papildaprīkojuma un atslēgu esamība;
 • veiktās regulārās tehniskās apkopes;
 • servisa grāmatiņas esamība u.c..  

Apskates aktā netiek pilnībā fiksēts automašīnas tehniskais stāvoklis, un ALD Automotive patur tiesības veikt padziļinātu automašīnas pārbaudi pēc atgriešanas.

ALD Automotive pilnvarotie eksperti sagatavo defektu novēršanas izmaksu aprēķinu saskaņā ar automašīnas atgriešanas brīdī un padziļinātās pārbaudes laikā fiksētajiem defektiem un Automašīnas atgriešanas rokasgrāmatā izklāstītajiem vērtēšanas kritērijiem. Izmaksas par nepieņemamu bojājumu novēršanu, kas neatbilst normālam nolietojumam un kurus nomnieks nav iepriekš pieteicis un novērsis, ir jāsedz nomniekam.

Lūdzu, atcerieties, ka visi nepieņemamie bojājumi ir jāpiesaka ALD Automotive uzreiz pēc to konstatēšanas, lai saskaņotu turpmākās darbības ar mūsu speciālistiem!

Lai automašīnas atgriešanas process noritētu veiksmīgi un Jūsu uzņēmumam nerastos papildus izmaksas, lūdzam ievērot sekojošus ieteikumus:

 

1. Pārbaudiet, vai automašīnai ir:

 • visas atslēgas (tajā skaitā rezerves atslēgas) un signalizācijas pultis;
 • signalizācijas un radio kodi;
 • reģistrācijas apliecība;
 • pareizi aizpildīta servisa grāmatiņa, kurā veikti visi apkopju ieraksti, un automašīnas lietošanas rokasgrāmata;
 • viss aprīkojums, kas automašīnai bijis uzstādīts saņemšanas brīdī (piemēram, dubļu sargi, salona paklājiņi, drošības komplekts, riteņu dekoratīvās uzlikas, piesmēķētājs, apdares elementi, antenas, sakabes ierīce u.c.);
 • rezerves ritenis vai remonta komplekts, domkrats, darba instrumenti;
 • navigācijas sistēmas disks;
 • degvielas kredītkarte. 

Izmaksas par komplektācijas un dokumentu atjaunošanu jāsedz nomniekam.

2. Automašīnas salonam un virsbūvei jābūt tīriem, pretējā gadījumā automašīnas tīrīšanas un mazgāšanas izmaksas jāsedz nomniekam.

3. Lūdzu noņemiet uzlīmes un visas ierīces, ko nomnieks uzstādījis nomas termiņa laikā (piemēram, navigācijas sistēma, sakabes ierīce u.c.). Gadījumā, ja uzlīmes un/vai ierīces nebūs noņemtas pirms automašīnas atgriešanas, nomniekam būs jāsedz izmaksas par uzlīmju un/vai ierīču noņemšanu un iespējamo bojājumu novēršanu, kas radušies tās uzstādot.

4. Lūdzu ievērojiet tehnisko apkopju intervālus saskaņā ar ražotāja norādījumiem un pārliecinieties, ka visi apkopes darbi tiek reģistrēti servisa grāmatiņā. Defekti, kas radušies nepareizas ekspluatācijas un savlaicīgi neveiktu remontdarbu rezultātā (piemēram, priekšlaicīgi nodilušas detaļas, dzinēja vai transmisijas defekti, līdz metālam nodilušas bremzes u.c.) tiek uzskatīti par nepieņemamiem, un to novēršanas izmaksas jāsedz nomniekam.

5. Ja paredzēta tāda automašīnas ekspluatācija, kas varētu palielināt automašīnas bojājumu rašanās risku (piemēram, kravas vai dzīvnieku pārvadāšana, īpašs apģērbs utt.), lūdzam savlaicīgi nodrošināties pret šādu bojājumu rašanos (piemēram, aprīkot automašīnu ar sēdekļu pārvalkiem, bagāžas vai kravas nodalījuma ieklājiem, papildus apšuvumu u.c.).